Glass Service Beograd Srbija | Reparacija stakala

Glass Service | Auto stakla

Reparacija stakala

Glass Service jedini u srbiji poseduje Pro Glass-ov sertifikat za tečno staklo koji se koristi u reparaciji.

Manja oštećenja, van vidnog polja vozača, mogu se reparirati. Bitno je zaštiti površinu od prljanja i što pre kontatirati naš servis, jer se oštećenje lako može proširiti (staklo više ne bi moglo biti reparirano, već bi bila moguća samo zamena).

Reparacija vetrobranskog stakla moguća je u svim vremenskim prilikama (kiša, sneg, vetar…)

Vetrobransko staklo, čije oštećenje je manjeg prečnika od 3cm i nalazi se van vidnog polja vozača, treba pod hitno pripremiti za reparaciju.

Atmosferski i drugi spoljni uticaji mogu veoma nepovoljno uticati na naprslinu i zato je neophodno što pre je zaštititi. Glass Service uz svoj promotivni materijal daje i PVC nalepnice kojima možete zaštiti oštećenje od prljanja i tako obezbediti najbolje uslove za reparaciju.

Zaštite oštećenje i pozovite nas što pre je moguće! Kvalitetno urađenom reparacijom, Vašem vetrobranu se vraćaju sve originalne performanse, trajnost takvog stakla je zagarantovana, a sam proces je znatno jevtiniji od zamene vetrobranskog stakla!