Glass service | Global lifetime guarantee – doživotna globalna garancija

Global lifetime guarantee – doživotna globalna garancija

Globalna garancija

Kao član AGE grupacije GLASS SERVICE daje jedinstvenu doživotnu globalnu garanciju koja važI u 22 zemlje evrope.

Gde god da se nađete, a imate problem sa loše montiranim ili repariranim staklom javite se u najbližI servis AGE grupacije, pokažite validnu doživotnu globalnu garanciju I vaš problem će biti rešen.

Primer garancije možete pogledati ovde